Als overkoepeling van de lokale KBO-afdelingen heeft KBO FLEVOLAND de volgende taken:

1.  Het behartigen van de belangen van senioren bij de provinciale en lokale overheden en de maatschappelijke organisaties, voor zover mogelijk en gewenst in samenwerking met andere ouderenbonden.
2.  Het versterken van de positie van zijn afdelingen. De afdelingen op hun beurt leveren een bijdrage aan het beleid en het regionale beleid.
3.  Samen met de andere provinciale KBO’s in de Unie de belangen van de senioren op landelijk niveau.
4.  Deelname aan samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en zorgverbruikers in Flevoland.

 

Wij zoeken voor alle afdelingen van Flevoland naar personen die een deel van hun tijd willen besteden met het helpen van ouderen in onze provincie met de problemen die zij in het dagelijks leven tegenkomen.

Denkt u bijvoorbeeld aan een rol als:
Veiligheidsadviseur
Bezorger van ledenblad KBO-PCOB
Werkgroepslid
Bestuurslid
Website beheerders
Redacteuren voor de lokale nieuwsbrieven
Belastinginvuller
leden activiteitencommissie
Vrijwillige ouderenadviseur (WMO maar ook mensen helpen in het doolhof van regel- en wetgeving)
Deskundige senioren die meedenken in de belangenbehartiging
PR behartiging, redactie en persberichten
Deskundige op terrein van social media
Deskundigen in computer en tablet gebruik
Ouderenbezoek(st)ers
etc, etc.

Interesse?  – neem contact op met het secretariaat KBO Flevoland of met een van de afdelingen van de KBO Flevoland.