Als overkoepeling van de lokale KBO-afdelingen heeft KBO FLEVOLAND de volgende taken:

-> Het behartigen van de belangen van senioren bij de provinciale en lokale overheden en de maatschappelijke organisaties, voor zover mogelijk en gewenst in samenwerking met andere ouderenbonden.

-> Het versterken van de positie van zijn afdelingen. De afdelingen op hun beurt leveren een bijdrage aan het beleid en het regionale beleid.

-> Samen met de andere provinciale KBO’s in de Unie de belangen van de senioren op landelijk niveau.

-> Deelname aan samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en zorgverbruikers in Flevoland.

 

Wij zoeken voor alle afdelingen van Flevoland naar personen die een deel van hun tijd willen besteden met het helpen van ouderen in onze provincie met de problemen die zij in het dagelijks leven tegenkomen.

Denkt u bijvoorbeeld aan een rol als:

 • Veiligheidsadviseur
 • Bezorger van ledenblad KBO-PCOB
 • Werkgroepslid
 • Bestuurslid
 • Website beheerders
 • Redacteuren voor de lokale nieuwsbrieven
 • Belastinginvuller
 • leden activiteitencommissie
 • Vrijwillige ouderenadviseur (WMO maar ook mensen helpen in het doolhof van regel- en wetgeving)
 • Deskundige senioren die meedenken in de belangenbehartiging
 • PR behartiging, redactie en persberichten
 • Deskundige op terrein van social media
 • Deskundigen in computer en tablet gebruik
 • Ouderenbezoek(st)ers
 • etc, etc.

Interesse?  Neem contact op met het secretariaat KBO Flevoland of met een van de afdelingen van de KBO Flevoland.