Bestuur:
Voorzitter: mw. I.F.R. Korte voorzitter.kboalmere@gmail.com
Secretaris: mw. P.J.M. van Dielen p.dielen@upcmail.nl
Penningmeester: mw. A van de Kamp avandekamp6@gmail.com
Evenementen: mw. A. van Koutrik ansvankoutrik@icloud.com
Lid: mw.  drs. E.M. Hollander-Sollart e.m.hollander@live.nl

 

Geestelijk adviseur:
pastoor S.L. Koppers
 
Contactpersonen:
Ledenadministratie: mw. M.J. ten Bosch
Attentie/felicitaties: A. Knape 036 536 1025
KBO/PCOB Magazine: M.J. ten Bosch, 036 848 7707

 

Commissies:

Reiscommissie: dhr. J. Hollander en
mw. drs. E.M. Hollander-Sollart, 036 529 5374

Onafh. Cliëntondersteuners (OCO’s) en KBO Ouderenadviseurs
OCO’s: mw. drs. E.M. Hollander-Sollart, 036 529 5374
mw. I.F.R. Korte

Hulp bij belasting invullen
Mw. I.F.R. Korte 06 231 88 610
Dhr. J. Hollander 036 529 5374
Dhr. P. Baede 036 536 3620
Mw. J. Kuldipsingh 036 785 6207

Redactie nieuwsbrief Bijsluiter
Mw. I.F.R. Korte (eindredacteur) 06 231 88 610
Dhr. W. van Putten
Mw. C. Kanis
Dhr. W. Kanis

Redactieadres: Leonard Bernsteinstraat 1, 1311 KP Almere
E-mail: voorzitter.kboalmere@gmail.com

Internetsite: www.kboflevoland.nl/afdelingen/almere/

Websitebeheerder: dhr. T. van Dijk

Contributie voor 2023 bedraagt € 30,- p.p. en € 56,- per (echt-)paar per jaar en dient jaarlijks voor 1 februari te zijn overgemaakt naar bankrekening NL64 INGB 0004 657972 t.n.v. KBO Almere. Automatische incasso’s worden uiterlijk 28 februari geïnd.

Wilt u informatie over lidmaatschap KBO Almere dan kunt u contact opnemen met het bovengenoemde secretariaatsadres.