Katholieke Bond van Ouderen Flevoland
De doelstelling van onze organisatie is: “het ondersteunen van onze afdelingen.”

STICHTING GEGEVENS

Naam: Katholieke Bond van Ouderen Flevoland

Ook bekend als…KBO FLEVOLAND

Telefoonnummer 0527-615305

E-mail :penningmeester@kboflevoland.nl

KvK nummer:40656421

RSIN/fiscaal:801780330

ADRES / POSTADRES penningmeester

Adres: Hendric Stevinlaan 34

Postcode:8302 AV

Plaats:Emmeloord

 

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter de heer F. van Bree
Penningmeester de heer H. Bosman
Secretaris mevrouw J.A.M. Bolle

BELEIDSPLAN
KBO Flevoland ondersteunt de lokale ouderenbonden van de KBO in de Provincie.
Is de intermediair tussen het landelijk bureau “Unie KBO” en de afdelingen.
Verzorgt de afdracht van de contributie.
Geeft opleidingen/bijscholing en ondersteuning aan vrijwillige ouderen adviseurs en belastinginvullers
Adviseert de provincie in het ouderenbeleid
Doet niet aan vermogens vorming.
Contributie wordt aangewend voor het geven van ondersteuning

ONS BELONINGSBELEID
Er is geen beloningsbeleid.
Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.
Alleen Reiskosten > 20 km, mogen worden gedeclareerd.

Ondersteuning lokale KBO afdelingen in Flevoland.
Geven van cursussen belangbehartiging en belastinginvullers.
Samen met de KBO Friesland, Groningen en Drenthe de belangen behartigen binnen de Unie KBO