Cliëntondersteuning (Co) via gemeente

Ontvang u langdurig zorg? Of heeft u een indicatie voor zorg gekregen? En wil u graag dat iemand met u op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of u ondersteunt bij ontevredenheid? Dan kunt u gebruik maken van een cliënt­ondersteuner (Co).

 

Cliëntondersteuning via de gemeente

Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke ondersteuning. Dit is in de wet geregeld. Met cliënt­ondersteuning krijgt en houdt u regie over uw eigen leven en zorg. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties.

 

Wat kan een cliënt­ondersteuner voor u betekenen?

Een cliënt­ondersteuner staat naast u, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee welke zorg, hulp of middelen bij u passen. Cliëntondersteuners helpen de weg te vinden in de regels en organisaties. Daarnaast bieden ze een luisterend oor.

 

Wie is de cliënt­ondersteuner ?

Cliëntondersteuners hebben kennis van de (lokale) zorg en hulp. Soms zijn ze gespecialiseerd in bepaalde vragen, zoals schulden of opvoeding. Daarnaast hebben zij soms zelf ook ervaring met één of meerdere hulpvragen. Dit noemen we ervaringsdeskundigen.

 

Ook voor vragen over o.a. wonen  en de zorgverzekering

Cliëntondersteuning vanuit de gemeente is niet beperkt tot gemeentelijke voorzieningen. De cliëntondersteuner kan u o.a. ook ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen en zorg die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw (zoals wijkverpleging).

 

Hoe vindt u een cliëntondersteuner?

Voor uw vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via 088 633 0 633 of info@meeijsseloevers.nl.  Zij hebben ook een checklist om u te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van uw zorgplan.

Kijk voor meer informatie op: Lelystad – MEE voor mij

 

Zie ook: Cliëntondersteuning (Co) via gemeente | Onafhankelijke cliëntondersteuning | Regelhulp – Ministerie van VWS