Discriminatie

Misschien ervaart u in uw dagelijks leven discriminatie op grond van uw leeftijd, geslacht, ziekte/handicap, geloof, afkomst etc. Meldt dit dan bij het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland!

Onderscheid maken is niet altijd verboden. Zo mag er wel onderscheid gemaakt worden op leeftijd in bijvoorbeeld de verkoop van alcohol of op geslacht voor een mannenrol in een film.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen wanneer u zich als oudere inwoner van Lelystad gediscrimineerd voelt. Ook bij twijfel kunt u melden.

Dit zijn de gronden van discriminatie die bij wet zijn verboden: Geslacht & Gender / Leeftijd / Herkomst & huidskleur / Seksuele gerichtheid / Godsdienst of levensovertuiging / Handicap op chronische ziekte / Nationaliteit / Politieke voorkeur / Burgerlijke staat / Arbeidscontract & arbeidsduur

 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland besteedt veel aandacht aan preventie en educatie. Het creëren van bewustwording, (h)erkenning en verbinding staat aan de basis van een goede aanpak tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid.

 

Voor meer informatie en contact: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland