Inwoners met een uitkering van de Gemeente (of die in het eerste kwartaal bijzondere bijstand ontvingen) ontvingen 11 mei een eenmalige energietoeslag van € 800,- (plus € 500) per huishouden om de extra energiekosten te kunnen betalen.

Vanaf 16 mei t/m 31 december kunnen inwoners die geen toeslag ontvingen en voldoen aan de voorwaarden de toeslag aanvragen via het digitale loket: Mijn Uitkering  .

 

Extra €500 toeslag krijgt u automatisch

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro.  Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 voor eind december krijgt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Lelystad als u op 1 maart 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in gemeente Lelystad woont;
  • een zelfstandig huishouden voert;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is het maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum  *.

 

*Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum  per maand inclusief vakantietoeslag die van toepassing zijn:
Alleenstaand zonder kinderen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Alleenstaand met kinderen vanaf 21 jaar tot  pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Samenwonend / getrouwd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.871,50
Alleenstaand vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.455,67
Samenwonend / getrouwd vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.971,05

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000)  ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft; of
  • kostendelende medebewoner  bent.

 

Aanvragen via Mijn Uitkering

 

Zie voor meer informatie: Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer €1300? | Rijksoverheid.nl

 

Voor meer informatie: Vergoeding energiekosten | Gemeente Lelystad