Onlangs is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag sluit aan op de toeslag voor 2022. Zo krijgen gemeenten in 2023 opnieuw de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Mogelijk kunnen de gestelde voorwaarden in 2023 in een Gemeente afwijken van 2022.

Zodra de voorwaarden en procedure van aanvragen bij de Gemeente Lelystad bekend zijn, worden deze op onze website vermeld. De tekst hieronder gaat over de energietoeslag van 2022.

 

Inwoners met een uitkering van de Gemeente (of die in het eerste kwartaal bijzondere bijstand ontvingen) ontvingen 11 mei een eenmalige energietoeslag van € 800,- (plus € 500) per huishouden om de extra energiekosten te kunnen betalen.

Vanaf 16 mei t/m 31 december kunnen inwoners die geen toeslag ontvingen en voldoen aan de voorwaarden de toeslag aanvragen via het digitale loket: Mijn Uitkering  .

 

Extra €500 toeslag krijgt u automatisch

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro.  Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 voor eind december krijgt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Lelystad als u op 1 maart 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in gemeente Lelystad woont;
  • een zelfstandig huishouden voert;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is het maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum  *.

 

*Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum  per maand inclusief vakantietoeslag die van toepassing zijn:
Alleenstaand zonder kinderen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Alleenstaand met kinderen vanaf 21 jaar tot  pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Samenwonend / getrouwd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.871,50
Alleenstaand vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.455,67
Samenwonend / getrouwd vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.971,05

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000)  ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft; of
  • kostendelende medebewoner  bent.

 

Aanvragen via Mijn Uitkering

 

Zie voor meer informatie: Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer €1300? | Rijksoverheid.nl

 

Voor meer informatie: Vergoeding energiekosten | Gemeente Lelystad