Inwoners met een uitkering van de Gemeente (of die in het eerste kwartaal bijzondere bijstand ontvingen) ontvingen 11 mei een eenmalige energietoeslag van € 800,- per huishouden om de extra energiekosten te kunnen betalen betalen.

Vanaf 16 mei kunnen inwoners die geen toeslag ontvingen en voldoen aan de voorwaarden de toeslag aanvragen via het digitale loket: Mijn Uitkering  .

 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Lelystad als u op 1 maart 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in gemeente Lelystad woont;
  • een zelfstandig huishouden voert;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is het maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum  *.

 

*Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum  per maand inclusief vakantietoeslag die van toepassing zijn:
Alleenstaand zonder kinderen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Alleenstaand met kinderen vanaf 21 jaar tot  pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05
Samenwonend / getrouwd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.871,50
Alleenstaand vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.455,67
Samenwonend / getrouwd vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.971,05

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022:

  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000)  ontvangt;
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft; of
  • kostendelende medebewoner  bent.

 

Aanvragen via Mijn Uitkering

 

Voor meer informatie: Vergoeding energiekosten | Gemeente Lelystad