Kerstdiner KBO Lelystad

Op woensdag 14 december bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom voor het Kerstdiner in woonzorgcentrum ‘De Hoven’, Het Ravelijn 181 in Lelystad. Het Kerstdiner is voor alle leden, maar vooral voor die leden die de Kerstdagen zonder naasten moeten doorbrengen.

Kosten € 27,50 per persoon voor het diner met 3 consumpties.

Aanmelden bij Koos de Groot tel. 25 08 77 of Piet Groen tel. 25 88 60 en € 27,50 per persoon overmaken op NL86 RABO 0186 7296 18 van KBO Lelystad onder vermelding van ‘Kerstdiner 2022’.