Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische keuring. Ook is uw rijbewijs niet langer 10 jaar geldig, maar nog maar maximaal 5 jaar.

Het gaat dus om de vraag: Op welke datum verloopt uw rijbewijs en hoe oud bent u die dag!

U kunt voor uw keuring terecht bij RegelZorg. Deze organisatie werkt samen met artsen door heel Nederland. De prijs verschilt per locatie en is minimaal € 45.

 

Regelzorg keurt in Lelystad in Buurtcentrum de Brink (Adres: Griend 33-07).

U kunt ook in Lelystad terecht bij RijbewijskeuringsArts.nl , namelijk op de locatie: Stichting Welzijn (Waddenlaan 1). Let op tijdens het aanmeldproces dat u ook hier korting krijgt als lid van de KBO-PCOB: Organisatie | RijbewijsKeuringsArts.nl

 

DE PROCEDURE IN HET KORT 

-> Begin op tijd: minstens 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, minstens 5 maanden als u verwacht dat u langs een specialist moet.

-> Koop (prijspeil 2022: € 41,50) eerst een Gezondheidsverklaring, vul deze in en verstuur deze naar het CBR:

> Online: ga naar mijncbr.nl. U heeft hiervoor een DigiD account en internetbankieren nodig.

 > Op papier: koop de Gezondheidsverklaring  bij sommige gemeenten of krijg het (tegen meerprijs) thuisgestuurd krijgen via het CBR of via RegelZorg .

-> U ontvangt een verwijsbrief, een keuringsverslag voor de keuringsarts en eventuele (afhankelijk van uw medische situatie) hulpformulieren:

> Verslagen moeten worden ingevuld door de RegelZorg keuringsarts, u hoeft hiervoor niet naar de huisarts. Heeft u meerdere formulieren ontvangen? Eén afspraak is voldoende.

> Rapporten moeten worden ingevuld door medisch specialisten

-> U maakt een afspraak bij de medici en laat hen de formulieren invullen. Klik hier voor een afspraak bij een: keuringsarts via Regelzorg in Lelystad. Op de volgende pagina kunt u de eerst volgende keuringsdata zien door te klikken op Lelystad: Locaties waar u gekeurd kunt worden – RegelZorg Rijbewijskeuringen.

-> De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw dossier. U ontvangt reactie van het CBR, dit kan zijn:

> Beslissing: verklaring van medische rijgeschiktheid, waarmee u uw rijbewijs bij de gemeente kunt verlengen

> Aanvraag voor aanvullende medische informatie. Heeft het CBR meer informatie nodig van de keuringsarts waar u geweest bent? Belt u dan naar RegelZorg op 088-2323 300.

> Aanvraag voor een rijtest

-> Bij een positieve uitslag vraagt u uw nieuwe rijbewijs aan bij de Gemeente.

 

Zie ook: Rijbewijskeuring – KBO-PCOB

 

 

DE PROCEDURE UITGEBREID BESCHREVEN

 

Wanneer starten met de procedure?

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid  is 1 jaar geldig.

 

Voorbereiding op de keuring

U koopt (prijspeil 2022: € 41,50) van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst.

Filmpje van het CBR over het invullen van de gezondheidsverklaring: Aanvragen Gezondheidsverklaring CBR

De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties. U kunt deze ook via RegelZorg aanschaffen, klik hier om deze te bestellen.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw Mijn CBR mailbox (voor vragen belt u het CBR).  Deze print u uit en neemt u mee.  U wordt verzocht op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw Persoonlijke Gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren.

Let op!: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw Mijn CBR mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

Toelichting procedure papieren gezondheidsverklaring: klik hier.

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

 

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring? 

> De verwijsbrief van het CBR (daarop staan vanaf 1 maart 2019 ook zgn. ZD codes) , het Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.

> Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen.  Indien er op een formulier staat ‘in te vullen door een arts’ kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. 

> Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is bij apotheek, drogist of huisarts.

> Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

> Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeld, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

> Rijbewijs. Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.

 

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden  besproken en door de arts van een opmerking voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist. Vervolgens wordt de geldigheid van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies.

Toelichtend filmpje: Bezoek aan een arts CBR

 

Digitaal invullen van uw Keuringsverslag 

Op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag staan ZD codes en daarmee kan de arts uw papieren ook online invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit is natuurlijk een grote verbetering en scheelt u een paar weken tijd.

De uitslag krijgt u gewoon via de post tenzij u uw mailadres heeft opgegeven op de Gezondheidsverklaring of deze digitaal heeft gekocht.

Niet alle artsen zullen digitaal keuringsverslagen kunnen/willen invullen maar de meeste artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn ondertussen hiertoe overgegaan. Deze herkent u op onze website (www.regelzorg.nl) doordat er een -D achter het spreekuur staat. Als u een afspraak maakt via de landelijke afsprakenlijn (088- 2323 300), geef dan bij spoed aan dat u een afspraak wil bij een arts die uw papieren Digitaal  kan invullen.

 

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. In de toekomst is dit ook niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts.

 

Vergoeding van de keuring

Twee dagen na de keuring krijgt u nogmaals een mail met de link naar de kwitantie. Heeft u geen e-mailadres opgegeven, bel dan na de keuring naar de landelijke afsprakenlijn: 088 – 23 23 300, dan wordt de kwitantie op verzoek per post verzonden.

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

KBO- en PCOB-leden die via het collectief aanvullend verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een vergoeding van €35. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.

 

De uitslag

Ontvangstbevestiging

Wanneer het CBR uw Keuringsverslag heeft ontvangen, kunt u dit terug zien in uw Mijn CBR mailbox. Ook wanneer het CBR geen mailadres van u heeft. Het kan enkele weken duren voordat de informatie is ontvangen of zichtbaar is. De verklaring van geschiktheid ontvangt u in uw Mijn CBR mailbox als het CBR een mailadres van u heeft en anders per post.

 

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. Heeft u daar bericht over ontvangen: bel dan naar RegelZorg. RegelZorg zal de arts informeren en vragen dit verder zo snel mogelijk voor u te regelen.  Meestal kan dit zonder nieuwe afspraak en kosten.

 

Keuring door specialist

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig. Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen bel dan het CBR.

Op de website van het CBR staat een lijst met oogartsen waar u binnen twee weken terecht kunt. Hier kunt u de lijst van oogartsen die binnen 2 weken kunnen keuren ook downloaden: Oogartsen die op korte termijn keuren

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Deze aanvullende keuring moet u zelf betalen. Er zijn vanaf 1 januari 2014 vaste afspraken voor de maximale tarieven, gekoppeld aan de tijd dat u bij de arts in de spreekkamer bent. Voor meer informatie: klik hier.

 

Rijtest  

Soms is er meer informatie nodig over de praktische geschiktheid van een bestuurder. De medisch adviseur van het CBR zal u in zo’n geval verwijzen voor een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht om te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

 

Autorijden met een beperking of handicap

Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Met technische aanpassingen en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen.

Klik hier voor meer informatie hierover op de website van het CBR.

 

Verklaring van Geschiktheid

Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen maar verloopt uw rijbewijs nog niet dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 week nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken. Zo sluit het oude rijbewijs mooi aan op het nieuwe rijbewijs.

 

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente Lelystad

Zie voor alle informatie en de kosten: Rijbewijs | Gemeente Lelystad