Nieuws van het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL)

De KBO, PCOB, ANBO en NOOM maken onderdeel uit van het Overleg Senioren Ouderenorganisaties Lelystad (OSOL). Dit overleg orgaan met de gemeente en instanties maakt zich hard voor de belangen van ouderen.

Klik op knop voor het laatste nieuws van het OSOL: Nieuws | OSOL-LELYSTAD

 

Steeds  verder terugtredende overheden werpen ook senioren / ouderen terug op eigenkracht (groepsverband / individueel). Het beleid gericht op het langer zelfstandig blijven wonen. Bij deze toenemende individualisering ligt voor OSOL het accent op:

> Aandacht voor het sluipend risico van vereenzaming.

> Passend (openbaar) vervoer voor ouderen / goede langzaam verkeersroutes.

> Toezien op uitvoering en effecten Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook bij de sociale wijkteams.

> Voldoende passende en betaalbare Zorgcentra per verzorgingsgebied.

> Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren / ouderen.

> ‘Senioren voor senioren’ (Project: Omzien naar elkaar).

> Transparant maken (met Welzijn) van alle nuttige / zinvolle functies die goed functioneren. Een transparant en handzaam totaal ontbreekt (‘Er is vaak meer dan we zien’).

 

Realisering / Uitwerking:

> OSOL heeft actief overleg en samenwerking met Directie Zorg en Welzijn.

> OSOL heeft actief overleg en samenwerking met politieke partijen, College van B&W, en Gemeenteraad.

> OSOL heeft actief overleg en samenwerking met relevante organisaties, zoals Centrada, Huurdersvereniging Ons Belang en het Sportbedrijf van de Gemeente Lelystad.

 

Voor verdere informatie: OSOL-LELYSTAD

Het Jaarverslag leest via deze link: Jaarverslag OSOL 2022