Proef (verlengd): Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op  het Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Volwassenen die willen sporten of culturele activiteiten willen ondernemen en een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm, kunnen vanaf nu een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het college van Lelystad heeft besloten een pilot te starten die tot 1 maart 2023 duurt.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een fonds waarop volwassenen vanaf 27 jaar, die leven op 130% van het bijstandsniveau, een beroep kunnen doen. Bij goedkeuring van een aanvraag wordt de contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit voor maximaal een jaar uit het fonds betaald. Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen, zoals kleding of de huur van een instrument.

 

Mee kunnen doen

Een miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten, terwijl bijvoorbeeld (meer) bewegen belangrijk is voor een goede conditie voor senioren. Sport en cultuur is leuk, gezond en ook goed voor sociale samenhang en contacten. Daarom haakt Lelystad voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm aan bij de landelijke Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Wat is 130% van de bijstandsnorm? 

Onderstaande bedragen zijn een indicatie van 130% van de bijstandsnorm van 1 januari 2022, u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.498,13 € 1.576,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.028,53 € 2.135,30

 

Budget

Voor 2022 is er € 40.000 beschikbaar.  Na afloop van de proef wordt gekeken of een vervolg voor de komende jaren mogelijk is. De proef is verlengd tot 31-12-2023!

 

Aanvragen

Het maximaal aan te vragen bedrag per volwassene is € 250 voor sportactiviteiten en € 450 voor culturele activiteiten. Aanvragen kan via een intermediair, zoals een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of maatschappelijk werker. Een overzicht van alle intermediairs is te vinden op Gemeente Lelystad – Volwassenenfonds