Thuiszorg (en wijkverpleging)

Door verzorging en verpleging thuis kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. De thuiszorg wordt gefinancierd vanuit verschillende wetten: de Zvw, bij u bekend als zorg- of basisverzekering (uw zorgverzekeraar), de Wlz (het zorgkantoor) of de Wmo (de gemeente). U kunt niet kiezen, het type zorgvraag bepaalt onder welke financiering en uitvoerende organisatie u valt.

 

Thuiszorg

Thuiszorg is hulp en zorg bij u thuis. Van hulp bij het huishouden tot verpleging. Thuiszorg kan vergoed worden voor mensen met een ziekte of beperking en voor ouderen. Het is afhankelijk van uw situatie welk soort thuiszorg vergoed wordt. En vanuit welke wet dat gebeurt. Thuiszorg wordt onderverdeeld in 3 soorten hulp en zorg:

Verzorging en verpleging thuis

Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, wondverzorging en injecties geven.

Begeleiding in het dagelijks leven

Bijvoorbeeld hulp leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten.

Hulp bij het huishouden

Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Lees hierover meer op:

www.regelhulp.nl/onderwerpen/verzorging-verpleging-behandeling/thuiszorg

Ondersteuning thuis | Gemeente Lelystad

Huishoudelijke Ondersteuning | Gemeente Lelystad

 

 

Wijkverpleging

Wijkverpleging (een vorm van thuiszorg: verpleging en verzorging thuis) is mogelijk wanneer uw gezondheid kwetsbaar is of snel kan veranderen, maar u wel thuis kunt blijven wonen. U kunt wijkverpleging aanvragen als u ‘geneeskundige zorg’ nodig heeft. Dat is verpleging of verzorging vanwege een medische aandoening. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.

 

Wijk verpleging vanuit de Basisverzekering

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering wanneer u blijvend minder dan 24 uur zorg nodig heeft. Er geldt geen eigen risico voor. Wijkverpleegkundigen werken vaak bij een thuiszorgorganisatie.

Let op!: Vraag aan uw zorgverzekeraar met wie zij contracten heeft afgesloten, anders betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf.

 

Wijkverpleging vanuit de Wlz

De Wlz levert intensieve zorg aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. De zorgvormen kunnen dezelfde naam hebben als in de Wmo (bijvoorbeeld begeleiding) en de Zvw (bijvoorbeeld verpleging).

Heeft u recht op zorg thuis vanuit de Wlz? Dan kan uw zorgverzekeraar u geen wijkverpleging leveren. En uw gemeente verstrekt dan meestal geen Wmo-voorzieningen.

U kunt wel een beroep doen op algemene voorzieningen via de gemeente, zoals maaltijden via Tafeltje-dekje. Ook  woningaanpassingen en sociaal vervoer blijven de verantwoordelijkheid van uw gemeente.

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het Zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.

Deze vorm van zorg komt vaak voor wanneer u op de wachtlijst van een zorginstelling staat.

De WLZ wordt uitgevoerd door een Zorgkantoor van een zorgverzekeraar die per gebied is aangesteld. Dat hoeft dus niet de zorgverzekeraar te zijn waar u uw basisverzekering heeft afgesloten. Lelystad valt onder het zorgkantoor van Zilveren Kruis: www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor.

Let op!: Vraag aan het Zorgkantoor van Zilveren Kruis met wie zij contracten heeft afgesloten, anders betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf.

 

Lees meer over de wijkverpleging op:

www.regelhulp.nl/onderwerpen/verzorging-verpleging-behandeling/wijkverpleging

Wijkverpleging (18 jaar en ouder) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

 

Voor de diverse wetten zie:

Hulp thuis

Zorgverzekering | Rijksoverheid.nl

Wet langdurige zorg (Wlz) | Verpleeghuizen en zorginstellingen | Rijksoverheid.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Zorg en ondersteuning thuis | Rijksoverheid.nl