Welzijn Lelystad

De sociale basis bestaat uit wat bewoners met en voor elkaar doen en de meer professionele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Sociale basisvoorzieningen raken aan álle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.

Welzijn Lelystad werkt in de sociale basis aan het voorkomen van zwaardere zorg. Zij werkt voor alle inwoners van Lelystad en de hulp is vrij toegankelijk, laagdrempelig en effectief.

Vroeger losten we als gemeenschap veel problemen samen op. In de huidige samenleving is iets voor elkaar doen echter niet altijd meer vanzelfsprekend. Juist daarom is een sterke en brede sociale basis in de stad belangrijk: laagdrempelige hulp dichtbij die voor iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en gericht op zelf weer verder kunnen.

Welzijn Lelystad geeft vrijwilligers de mogelijkheden om hulp te bieden. Ze brengt daarin vraag een aanbod bij elkaar en ondersteunen vrijwilligers met trainingen. Waar dat nodig is, wordt professionele hulp ingezet.

Veel folders liggen klaar op het kantoor van Welzijn, de Schans 19-09 en bij de wijkcentra. Voor informatie kunt u ook bellen naar 0320 – 70 71 59 of e-mail naar klantenservice@welzijnlelystad.nl

Sociale wijkteams

Om wijkgerichte activiteiten in de stad te ondersteunen en ontmoeting te faciliteren verzorgt Welzijn Lelystad het sociaal beheer in de wijkcentra. In alle werksoorten werken zij samen met partners, zoals huisartsen, maatschappelijk werk, schuldhulp en onderwijs.

Is hulp in de sociale basis niet voldoende? Dan kijkt het sociaal wijkteam wat er nodig is. In het sociaal wijkteam werkt Welzijn Lelystad samen met partners in de stad. Iedere partner brengt zijn eigen kennis in expertise in.

Er zijn 4 sociale wijkteams. Voor meer informatie: Sociaal wijkteam – Welzijn Lelystad

 

Wijkcentra

In verschillende wijkcentra is er een verscheidenheid aan activiteiten, cursussen, workshops en sporten voor 50-plussers. U kunt hier terecht voor: buurtbemiddeling en buurtwerk ; buurtkamers waar men elkaar kan ontmoeten;  huisbezoeken die op aanvraag worden verricht; vrijwilligers die als maatje fungeren; De Opstap en ANWB Automaatje.

Er zijn 7 wijkcentra in Lelystad die activiteiten organiseren voor volwassenen (soms specifiek voor senioren). Klik voor meer informatie op één van de onderstaande wijkcentra:

Atolplaza in Atolwijk

De Brink in Boswijk

De Dukdalf in de Punter

De Waterbever in Waterwijk

De Windhoek in Lelystad-Haven

Hanzeborg bij het Stadhart

Zuiderzee in Zuidezeewijk

Zie ook onze pagina’s:

https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad/eenzaamheid/

https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad/vervoer-voor-senioren/