Woningaanpassingen

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u of uw partner langer thuis kan blijven wonen. Het kan gaan om kleinere aanpassingen, zoals handgrepen in de badkamer, tot een verbouwing om bijvoorbeeld het huis helemaal rolstoelgeschikt te maken.

 

Algemene aanpassingen

Voorbeelden van aanpassingen: drempels weghalen, tillift, bredere deuren plaatsen. lichtschakelaars op zithoogte, een elektrische deuropener en een lichtflitsbel.

 

Badkamer

Aanpassingen voor een veiliger badkamer: antislip in het bad en op de vloer, een douchestoel, een toiletverhoger, handgrepen aan de muur en in bad en een speciale wastafel. Soms is een grotere verbouwing nodig. Bijvoorbeeld om de deur breed genoeg te maken voor een rolstoel.

 

Keuken

Aanpassingen in de keuken zodat u zelfstandig kan blijven koken:  aangepast aanrecht, aangepaste koelkast, keukenstoel, speciale kraan, ondiepe spoelbak, en een uittrekbare snijplank.

Aanpassingen die de keuken geschikt maken voor een rolstoel zijn: het verlagen of verhogen van het aanrechtblad, kastjes hoger of lager plaatsen en het aanrecht zo aanpassen dat u er ver onder kunt rijden met een rolstoel.

Voor een betere indeling van de keuken kan een ergotherapeut (Ergotherapie.nl) advies geven.

 

Welke hulp kan u inschakelen?

Voor kleine aanpassingen die niet worden vergoed, kunt u een klussendienst inhuren. Huurders kunnen vaak ook de verhuurder vragen om hulp.

 

Kunt u een vergoeding krijgen?

De gemeente vergoedt bepaalde woningaanpassingen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket of de sociale wijkteams van de gemeente.

Sommige aanpassingen vergoedt de gemeente niet. Omdat het gaat om een zogenaamde algemeen gebruikelijke voorziening (aanpassingen die niet speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking, maar die door veel mensen worden gebruikt). Voorbeelden van aanpassingen die de gemeente niet vergoedt zijn een douchekop op een glijstang, een elektrisch verstelbaar bed of een mengkraan met één hendel.

 

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor een woningaanpassing.

 

Woningaanpassingen voor mensen met Wlz-zorg thuis

De gemeente vergoedt ook aanpassingen voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg, die de zorg thuis ontvangen.

 

Verhuizen

De woningaanpassing mag niet meer dan € 10.000 bedragen. Indien de aanpassing duurder is dan € 10.000 bent u in principe verplicht om te verhuizen naar een aangepaste woning. De Gemeente zal dan een afspraak met u maken om u dit nader uit te leggen.

 

Centrada

Als u een woning huurt bij Centrada dan is deze verplicht om toestemming te verlenen voor een noodzakelijke woningaanpassing. De gemeente zal aan Centrada opdracht geven om uw woning aan te passen.

 

Vergoeding via zorgverzekeraar

De zorgverzekering vergoedt ook bepaalde hulpmiddelen. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen om lichten, ramen en deuren te bedienen. Of apparatuur om u te wekken en te waarschuwen, zoals een lichtflitsbel voor mensen met een auditieve beperking. Maar denk ook aan persoonlijke alarmering waardoor u zich veiliger in huis voelt. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

 

Koopwoning toekomstbestendig maken

Wilt u uw bestaande koopwoning verbeteren, maar heeft u hier het geld niet voor? Dan kan de Verordening Toekomstbestendig Wonen interessant voor u zijn. U als particuliere woningeigenaar verbetert hiermee gemakkelijk uw woning. Verbeteringen op het gebied van verduurzaming, asbestverwijdering en levensloopbestendigheid kunnen met één lening worden gefinancierd. Afhankelijk van wat u wilt doen, kunt u een passende lening aanvragen.

Kunt u onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is er een kans dat u de lening kunt aanvragen:

>  Bent u (alleen of met anderen) eigenaar van de woning?

>  Woont u zelf in de woning?

>  Gaat het om een bestaande woning?

>  Is deze woning gelegen in de gemeente Lelystad?

>  Moeten de werkzaamheden nog van start gaan?

Meer informatie vindt u op: Lening toekomstbestendig wonen | Gemeente Lelystad

 

Energiecoach

Twaalf energiecoaches zijn in Lelystad aan de slag om inwoners te helpen om bewuster om te gaan met hun energieverbruik. De energiecoaches zijn bedoeld voor inwoners met energiearmoede. Dat betekent dat ze zo’n hoge energierekening hebben, dat ze moeite hebben om rond te komen. Bewoners krijgen tips om het energieverbruik in de gaten te houden en krijgen gratis artikelen die het energieverbruik verlagen of inzicht geven in het (sluimer)verbruik.

Lelystedelingen die zo’n hoge energierekening hebben dat ze moeite hebben met rondkomen en het betalen van alle rekeningen, kunnen de hulp van een energiecoach aanvragen. Dat kan via telefoonnummer 06 11 36 08 25 en info@energieteamlelystad.nl
Meer informatie is te vinden op www.energieteamlelystad.nl

 

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Lelystad. Dit kan via de telefoon op nummer 14-0320 (keuze 1) of via e-mail op gemeente@lelystad.nl. Of maak een afspraak met een sociaal wijkteam .

 

Meer informatie?

Woningaanpassing | Gemeente Lelystad

Woningaanpassingen | Wonen | Regelhulp – Ministerie van VWS

Hulpmiddelen | KBO Lelystad

Lening toekomstbestendig wonen | Gemeente Lelystad

Uw Energiecoach