Zorgtoeslag

In 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog. Mensen die nu al zorgtoeslag ontvangen, krijgen dit jaar een hoger bedrag op hun rekening gestort.

Alleenstaanden met een minimuminkomen of bijstandsuitkering krijgen er maar liefst 43 euro per maand bij. U ontvangt dan tot 154 euro maandelijks van de Belastingdienst.

Toeslagpartners met een laag inkomen kunnen rekenen op 53 euro extra in de maand. Hun maximale toeslag komt uit op 265 euro maandelijks.

 

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn voor zorgtoeslag?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt.

Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn.

Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

 

Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt.

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582.

Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

 

Tot wanneer kan ik mijn toeslag aanvragen?

Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2022 aanvragen tot en met 1 september 2023.

 

Proefberekening

Meer informatie via de website: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Direct naar de berekening: Proefberekening toeslagen (belastingdienst.nl)