Actueel.

5 april 2022 jaarvergadering KBO in de Ontmoetingsruimte Michaelkerk te Emmeloord

Na 2 jaar- door de Coronamaatregelen – konden 50 KBO- leden elkaar weer spreken en zien wat geweldig was- ook was er deze keer een notuliste bij i.v.m. deze bijzondere vergadering.
Door de voorzitter Theo Groen werden we we hartelijk welkom geheten.
Ingekomen stukken werden besproken-financieële verslagen over 2020 en 2021 gedaan onder het genot van kopje koffie/thee en heerlijke grote koek.
Afscheid werd genomen van Piet Koster na 8 jaar algemeen bestuurslid en werd lovend toegesproken door Theo en als kado werd hem bloemen en een prachtige glazen vaas met inscriptie aangeboden.
Aftredend en herkiesbaar was Th.Groen. Na de pauze kwamen we voor grote verrassingen te staan n.l. Wel of niet opheffing van onze KBO afdeling- dat was schrikken voor eenieder.
Veel bestuursleden en functies kunnen niet meer functioneren- er zijn eisen waaraan gehoor moet worden gegeven.
Een poging werd gedaan om samen met PCOB afd Noordoostpolder verder te gaan, wat niet lukte om verschillende redenen.
Door een van de leden werd naar voren gebracht dat er mogelijk een paar mensen bereid zijn het bestuur te ondersteunen.
Dit zal nu nog nader worden bekeken zodat er toch een eventuele doorstart kan plaatsvinden. ( we zullen hieromtrent nader worden geinformeerd)
De aanwezige leden hadden alle begrip voor de opheffing- maar knaagt wel aan ons allen- een bloeiende vereniging met 105 leden.
We worden nog wel tot aan het einde van het jaar door de nieuwsbrief/Website op de hoogte gehouden en het het magazine.
Terugkijkend op sfeervolle kerstvieringen- gezellige middagen met sprekers etc.zoals schrijfster Eva Vriend die haar nieuwe boeken presenteerde voor een bomvolle zaal.
Nu was wel even tijd om na deze bewogen middag met elkaar na te praten met toch een glaasje fris of geestrijk vocht .
We gaan elkaar en de KBO misschien heel erg missen maar kijken terug op prachtige bijeenkomsten die ons leven hebben verrijkt!
Ria de Wit. i.o.m. Jaap Hooiveld.