Fietsprogramma 2022

De fietscommissie heeft 3  routes uitgezet voor de leden van de Kbo Noordoostpolder.

1. Rond Nijeveen                                                     ongev. 43 km   22 juni 2022

2. Rond Dalfsen                                                       ongev. 43 km    20 juli 2022       Afgelast !!!!!!!

3. Rond Dalfsen                                                        ongev. 43 km    7 september 2022

Graag vroegtijdig opgeven!!!   0527622432 of 0639300495

—————————————————————————————————————

1e.

Rond Nijeveen

Datum 22 juni 2022

Aanvang rit: 10.30

Plaats: Blauwe Hand,  Over ophaalbrug, bocht naar links . 1e weg rechts en weer 1e weg rechts , einde weg rechts.

Veneweg nabij de Snackmobiel “De Snelle Hap”

 

Stukje geschiedenis Nijeveen

    korenmolen “De Sterrenberg”

De geschiedenis van Nijeveen gaat terug tot 1477. In het jaar 1977 is het 500-jarig bestaan van Nijeveen gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd in 1977 de uit Duitsland afkomstige en in Nijeveen herbouwde korenmolen “De Sterrenberg” heropend door Z.K.H. Prins Claus. De molen is eigendom van de gemeente Meppel. Hiermee had het dorp tussen 1990 en 2009 twee molens; de andere molen was de in 2009 afgebroken en naar Nieuw-Zeeland verplaatste kleine Lutke’s Meule.

Van oudsher bestaat Nijeveen uit lintbebouwing langs de Dorpsstraat met grote boerderijen. Deze zijn nog voornamelijk door agrariërs (veeteelt) in gebruik. Het gebied in en rondom Nijeveen kenmerkt zich als een dubbellint. Aan de zuidzijde loopt het lint van de Dorpsstraat via de Nieuweweg door naar de buurtschap Kolderveen. De noordelijke lintbebouwing bevat de buurtschappen Nijeveense Bovenboer en Kolderveense Bovenboer.

Havelterveen en Hesselternijeveen zijn oude benamingen van het dorp Nijeveen. Evenzo verwisselde het oude dorp Hesselte ten noordoosten ervan van naam en heet sinds de 17e eeuw Darp (darp, derp = dorp).[2]

  Boerderij met dwarsgeplaatste woning.

In de jaren zeventig werd er een groot stuk bij Nijeveen aangebouwd Aan het eind van de twintigste eeuw werd de Vogelbuurt gebouwd. Dat was een nieuwbouwwijk met grote woningen. Die wijk heet de Vogelbuurt omdat alle straten namen hebben van vogels. Direct na de millenniumwisseling begon de gemeente Meppel met een nieuwbouwplan: Daninge Erve. Omdat er rond 2005 veel vraag was naar nog grotere woningen werd er een villawijk gesticht in Nijeveen. Die wijk kreeg de naam Daninge Erve-Zuid. Begin 2008 kwam de gemeente Meppel met het plan om Daninge Erve-Zuid te gaan uitbreiden.

Tussen Nijeveen en Meppel is een groot nieuwbouwproject gepland: de Nieuwveense Landen. Dit plan zal hoogstwaarschijnlijk pas rond 2050 klaar zijn.

      Start op parkeerplaats nabij Snackkar. 1e weg na de brug rechts en weer rechts tot parkeerplaats.

======================================================

2e en 3e

Fietstocht 7 september 2022 KBO Noordoostpolder

Start: Parkeerplaats nabij NSstation Dalfsen (over de brug)

Aanvang rit: 10.45 uur

—————————————————————————-

Stukje geschiedenis rondom Dalfsen

Zicht op Zwolle Centrum.jpg

geschiedenis

De naam Dalfsen komt voor het eerst voor in officiële documenten uit het jaar 1231. Dalfsen is de enige grotere plaats aan de Overijsselse Vecht die nooit stadsrechten heeft gekregen. Dit houdt verband met de nabijheid van kasteel Rechteren. Dit kasteel staat ten opzichte van het dorp Dalfsen net aan de zuidzijde van de Vecht en is gebouwd in het jaar 1320. Het wordt al sinds de 15e eeuw bewoond door hetzelfde geslacht.

Archeologische vondsten

Neolithisch grafveld

Begin 2015 werd bij archeologisch onderzoek, voorafgaande aan de aanleg van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen, een 3.000 jaar oude weg uit de Bronstijd en een groot grafveld uit het Neolithicum gevonden. Het grafveld heeft een omvang van 120 bij 20 meter en is mogelijk het grootste in Noordwest-Europa blootgelegde grafveld van de trechterbekercultuur, bekend als bouwers van de hunebedden. Er zijn ten minste 120 trechterbekers uit de graven tevoorschijn gekomen. In de nabijheid ervan werd uit dezelfde periode ook de plattegrond van een boerderij gevonden, en een centraal gelegen aardwerk waarvan een ovale greppel van 30 bij 4 meter resteerde.[2]

Vroegmiddeleeuwse graven

Daarnaast zijn er ook acht merovingische grafkuilen gevonden, die samen een grafveld vormen uit de vijfde of zesde eeuw. In een tweetal van deze vroegmiddeleeuwse graven is een grote rijkdom aan sieraden gevonden, waaronder gouden zwaarden.

===================================================

De Horte  (Landgoed) 

Geschiedenis

Rond 1800 kocht de oud-resident aan het hof van de sultan van Mataram, Jo[h]annes Matthias van Rhijn, de terreinen De Horte en de voormalige havezate Dieze nabij Dalfsen. Dieze doopte hij om tot Mataram. De Horte werd door Van Rhijn omgedoopt tot Djokjakarta, maar die naam is niet beklijfd. De uit de 17e eeuw daterende oude bebouwing op de Horte werd in het begin van de 19e eeuw verbouwd tot een in neoclassicistische stijl vormgegeven bouwwerk. Na het overlijden van de zoon van Van Rhijn werden De Horte en Mataram in 1828 verkocht aan Johan Adriaan baron van Fridagh. De nieuwe eigenaar verbouwde het pand in het daarop volgende jaar. Ook in 1860 en in 1892 werd het pand verbouwd en onder meer uitgebreid met een serre en met een dienstvleugel.

In 1905 werd op het landgoed ’t Witte Huis gebouwd, dat in die tijd dienstdeed als biljartkamer. Later kreeg dit huisje een woonbestemming. Na 1970 werd het landgoed De Horte gekocht door de stichting Landschap Overijssel, die er haar kantoor vestigde.

Grote delen van het landgoed De Horte zijn erkend als rijksmonument. Onder de rijksbescherming vallen het huis De Horte, de tuin, ’t Witte Huis, een boerderij “de Horteboer”, een tuinmanswoning c.q. koetshuis , enkele schuren, een prieel, een druivenkas, een bruggetje en een hek. Het landgoed wordt gezien als een belangrijk cultuur- en tuinhistorisch complex.

==============================================================

==========================================================================