Financieel misbruik

De overheid schat dat jaarlijks ruim 34.000 65-plussers slachtoffers worden van financiële uitbuiting. Hoewel het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen praten, moet het ons er niet van weerhouden om alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen.
KBO-PCOB geeft voorlichting en leidt veiligheidsadviseurs op om financieel misbruik te voorkomen. Ook onze ouderenadviseurs en tabletcoaches zijn alert, want de digitale samenleving maakt kans op misbruik groter bij senioren die minder digitaal vaardig zijn (zie dossier Digivaardig). De meeste ouderen willen geen aangifte doen. Dat is niet zo gek, omdat in 85% van de gevallen de dader een familielid is. In bijna de helft van de gevallen gaat het om (klein)kinderen en in 37% om de (ex)partner. Denk aan de kleinzoon die helpt met internetbankieren en meteen ook een nieuwe bank bestelt voor zichzelf. Een dochter die de boodschappen doet en zichzelf ook iets cadeau doet. Een kennis die de geldzaken regelt en de betaalrekening gebruikt als “flexibel krediet”.Praat erover!Als u zelf financieel wordt uitgebuit, bent u echt niet de enige (zie dossier Ouderenmishandeling). Praat erover met iemand die u vertrouwt of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800-2000. Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. U kunt ook naar dit nummer bellen als u een “niet pluis-gevoel heeft bij familie of vrienden.Tips om financieel misbruik tegen te gaan
    • Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet kunt. Regel dit via de notaris. Kosten voor het maken van een Levenstestament variëren van €225 tot €1.000.
  • Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert.
  • U kunt er ook voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel bewindvoerder of mentor in te huren.
  • Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw spaarrekening.
  • Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra gepind worden en die niet zo opvallen op een betaalrekening. Open daarom liever een aparte rekening waar u bijvoorbeeld €50 per week automatisch op stort en blokkeer de mogelijkheid om rood te staan. De pinpas kan gebruikt worden door familie of een financieel mentor voor het doen van uw boodschappen.