Rijbewijskeuring voor 75+

Rijbewijskeuringen weer van start onder strikte veiligheidsregels

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

 Wat moet u doen?

– De RDW stuurt u, circa 6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, een herinneringsbrief. Ga hiermee naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 39,90).

– U kunt evt. ook digitaal de gezondheidsverklaring invullen.

– Na enige tijd ontvangt u een keuringsformulier van het CBR en mogelijk nog een aantal bijlagen; deze zijn bestemd voor de keuringsarts. Maak een afspraak voor de keuring. Onderstaand staan de gegevens bij wie u zich kunt opgeven voor de rijbewijskeuring. De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts (dhr. Broekhuizen) vanuit de polder bereid gevonden om in Emmeloord deze keuring te verrichten voor slechts40 euro.  Tevens zal een bestuurslid op de keuringsdag aanwezig zijn.

– U komt op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijngebruik, het keuringsformulieren van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat – voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

– De keuringsarts stuurt na de keuring de stukken naar het CBR waarin staat of u bent goedgekeurd zonder beperkingen of met beperkingen.

– Na ongeveer 3 weken krijgt u van het CBR bericht en kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

Een goede tip: Laat – voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

De keuring is – bij voldoende deelname – iedere 1e woensdag van de maand in buurthuis “De Brulboei” aan de Markenstraat 1 in de wijk De Zuidert (bij de winkels). Neem hieromtrent contact op met onderstaand telefoonnummer.

: 12 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei 2023 (rest volgt later).

*Als service van de bonden kunnen ook niet-leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. Informeer hierna!

Opgave en verder informatie bij de heer :Clemens Briët, Drostlaan 51 8303 EB Emmeloord

telefoon: 06-38899514  / email: rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs