Aan alle leden van de KBO Zeewolde

Zeewolde, 20 februari 2023

Geachte leden,

Zoals jullie bekend is kampen we met een ernstig tekort aan bestuursleden. Tot op heden hebben zich nog geen leden voor de functie van voorzitter of vicevoorzitter aangemeld.

Pogingen om hier via persoonlijke benadering leden voor te vinden zijn slechts beperkt gelukt. Gelukkig vond het bestuur dhr. Rob Thoen bereid om als bestuurslid tot het bestuur toe te treden. Inmiddels heeft hij een bestuursvergadering (ter oriëntatie) bijgewoond en naar verwachting gaat zijn kandidaatstelling voor het bestuur positief verlopen.

Walter Lodewijk heeft zich al eerder bereid verklaard om de functie van penningmeester over te nemen, maar dit onder voorwaarde dat er ook een voorzitter en/of vicevoorzitter tot het bestuur toetreedt. Agnes Croese stopt als penningmeester en maakt plaats voor Walter. Zij is wel bereid om als bestuurslid aan te blijven, dit o.a. ter ondersteuning van hem.

Maar: ook als er geen nieuwe voorzitter en of vicevoorzitter komt en Walter zijn kandidatuur intrekt, stopt Agnes sowieso met haar functie van penningmeester!

In dat geval blijft het nu zittende bestuur bestaan uit de secretaris en drie bestuursleden. De functies van voorzitter en vicevoorzitter en penningmeester worden dan niet vervuld.

Een complicerende situatie is het gegeven dat statutair bepaald is dat de voorzitter door de leden wordt gekozen, meestal tijdens een Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden mogen de verschillende functies in overleg bepalen maar die van voorzitter dus niet!

Nu kunnen wij ons als bestuur ook voorstellen dat een lid best wel bereid is om tot het bestuur toe te treden, maar niet direct tot voorzitter of

vicevoorzitter wil worden benoemd. Wat houdt deze functie precies in, hoeveel tijd gaat mij dat kosten, hoeveel verplichtingen komen erbij?

Het zou daarom een oplossing kunnen zijn om eerst tot het bestuur toe te treden, mee te draaien in het bestuur, te ontdekken wat het bestuur precies doet om daarna -bijvoorbeeld na een jaar- aan te geven of je als voorzitter of vicevoorzitter binnen het bestuur zou kunnen gaan functioneren. Een soort van ‘inlooptijd’ om je beter te kunnen oriënteren.

Als het bestuur met minimaal twee bestuursleden kan worden uitgebreid, is Walter bereid om toch als penningmeester verkozen te worden. Rob is het eerste kandidaatlid, een tweede is dus nog vacant.

Binnen het bestuur kan dan onderling worden afgesproken wie -voorlopig- als vicevoorzitter kan optreden. Verwacht wordt dat het bestuur dan voldoende kwaliteit en draagvlak in huis heeft om toch goed te kunnen functioneren.

Het nu nog zittende bestuur zoekt nu dus nog naar één lid die zich verkiesbaar stelt voor versterking van het bestuur.

Mocht ook deze oproep geen resultaat opleveren dan ziet het er slecht uit voor de KBO Zeewolde. Immers: een vereniging met zo’n 200 leden heeft een bestuur nodig die de leiding over de vereniging heeft. Maar een vereniging zonder bestuur gaat als een zinkend schip ten onder…………

Wie meldt zich aan als bestuurslid?

Voor meer informatie:

Jan Hoogeboom, secretaris. Tel: 036-8486280 email: secretaris.zeewolde@hotmail.com

Agnes Croese, penningmeester. Tel: 06-15147565 email: agnescroese@gmail.com