Actueel

Vergader- en verschijningsdata 2022 "Even Bijpraten" en KBO - PCOB Magazine.
datum KBO vergadering
Overweging
Uiterste inleverdatum kopij voor volgende EB
EB nummer
Magazine maand nr.
Verschijndatum EB en Magazine KBO/PCOB

9 augustus

Elly

12 augustus

309

9, september

23 augustus

13 september

Ria

16 september

310

10, oktober

27 september

11 oktober

Agnes

14 oktober

311

11, november

25 oktober

15 november

Gerard

18 november

312

12/1, december/januari

29 november