De ROCOV Flevoland zoekt een nieuwe afgevaardigde namens de ouderen.

De ROCOV Flevoland, dat is de Adviescommissie Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Flevoland (ROCOVF),
is het bij de wet ingestelde advies orgaan, waarbij alle belanghebbende geledingen van de provincie de mogelijkheid tot inspraak hebben met betrekking tot het Openbaar Vervoer in de provincie Flevoland.
In deze adviescommissie heeft ook een afgevaardigde van de ouderen (65+) zitting.
In de afgelopen 8 jaar heb ik Diny van Lint uit Almere (lid van de KBO Almere) deze functie namens de ouderen met veel interesse en plezier bekleed.
Conform het huishoudelijk reglement moet ik dit jaar aftreden.
Dus dient er een enthousiaste oudere gevonden te worden, die de stem van de ouderen laat horen in dit orgaan.
De belangrijkste eis, die gesteld wordt is:
Veel recente ervaring met het OV met name in Flevoland, maar ook elders.
Enige ervaring in overleg situaties (c.q. vergadertechniek) is een pluspunt.

Het huidige DB van ROCOV Flevoland heeft mij verzocht te trachten die capabele oudere te vinden.

De tijd die deze taak kost bestaat voornamelijk uit
het lezen (bestuderen) van de vergaderstukken) en
het bezoeken van de vergaderingen (± 4 per jaar)
Normaliter worden de vergaderingen in Lelystad gehouden.
Bij uitzondering vindt een cessie elders plaats.
Vanzelfsprekend hoeft de kandidaat geen geld mee te brengen want:
Al de reiskosten en overige onkosten worden probleemloos vergoed.

De ROCOV Flevoland zou het bijzonder op prijs stellen, als er zich opnieuw een kandidaat uit Flevoland beschikbaar zou stellen.

Kandidaten kunnen zich vóór 1 mei aanmelden bij
Dhr. Vincent Wever de secretaris van ROCOV Flevoland
e-mail vwever@goudappel.nl
Vincent zal graag nadere informatie geven.

In de verwachting, dat u vóór 1 mei 2022 een geschikte kandidaat zult vinden,

teken ik met vriendelijke groeten.

 

Diny van Lint