KBO-PCOB nieuws

Kabinet kondigt maatregelen tegen gevolgen inflatie en stijgende energieprijzen aan

KBO-PCOB vindt het een goed signaal dat het kabinet twee dagen na het bekend worden van de sombere koopkrachtcijfers van het CPB dan toch een aantal maatregelen heeft aangekondigd om mensen enigszins tegemoet te komen in verband met de inflatie en de snel stijgende energiekosten. Vandaag maakte het kabinet bekend dat de eerder aangekondigde eenmalige energietoeslag voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau wordt verhoogd van EUR 200 naar EUR 800. KBO-PCOB zal de komende tijd nauwgezet in de gaten houden of er in voldoende mate compensatie terecht komt bij senioren die het moeilijk hebben.

 

Zorg dat AOW’ers daadwerkelijk krijgen waar ze recht op hebben

In de voorstellen gaat de btw op energie omlaag van 21% naar 9% en de accijns op benzine en diesel met 21%. Verder haalt het kabinet EUR 150 miljoen naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep: “Dit geeft in ieder geval wat meer houvast, maar ik vind het wel raar dat senioren niet worden genoemd in de brief van het kabinet.”

 

AOW’ers met een laag inkomen zullen naar de gemeente moeten om in aanmerking te komen voor de eenmalige toeslag. Nu de prijzen tot astronomische hoogten stijgen en de toeslag met EUR 600 is verhoogd, vindt KBO-PCOB het des te belangrijker dat senioren goed worden geïnformeerd en de tegemoetkoming op een makkelijke manier kunnen aanvragen, zonder zich bezwaard te voelen.

 

Let op de senioren die net iets teveel inkomen hebben voor een energietoeslag

Het wetsvoorstel dat de verhoogde energietoeslag mogelijk moet maken, gaat naar verwachting volgende week naar de Tweede Kamer. Hoewel senioren boven de laagste inkomens baat hebben bij de verlaging van de btw op energie, en soms ook bij de verlaging van de benzineaccijns, blijft KBO-PCOB zich zorgen maken over senioren met een inkomen iets boven het minimum of met een laag middeninkomen. “Het kabinet moet echt in de gaten houden wat er gebeurt met senioren die het niet  breed hebben, maar naast de energietoeslag grijpen omdat ze daar een net iets te hoog inkomen voor hebben”, aldus Ingrid Rep.

Cursus zingeving

Met de kerst in het vooruitzicht hebben we de cursus Zingeving voor u uitgelicht. De Academie biedt u meerdere cursussen. Cursussen die uw eigen kennis verrijken en cursussen die u goed kunt gebruiken bij uw vrijwilligerswerk. Klik op onderstaande link om naar het onderwerp zingeving te gaan, onderaan die pagina ziet u de cursussen. Als u een cursus wilt volgen, vragen we u in te loggen op de Academie-site.

Tip: bekijk wegwijs op de Academie om te zien hoe inloggen werkt.

Home – KBO-PCOB Academie