DE Thema`s:                                                             

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

“Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee bezig en hoe worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het lijkt een ver van mijn bed show en daar gaan we met deze berichten verandering in aanbrengen.”

Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag in, dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van politiek Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijkste bron van inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met de beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag voor staan.

Eén onderwerp is het uitblijven van pensioenindexatie. Al jarenlang staat de indexatie op nul. Een onacceptabel feit. Iedereen benoemt het maar een Kamermeerderheid houdt vast aan de strenge rentesystematiek die indexeren in de weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd door uw signalen! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO en de Koepel Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 reageerden we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe pensioenwetgeving. Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexatie in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk zette het onvoldoende zoden aan de dijk.

Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jongerenorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor alle generaties kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar de Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. Binnenkort gaan we langer in gesprek met elkaar.

Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij dat de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een daalder waard!

Thema Welzijn en zorg – KBO-PCOB

Thema Wonen – KBO-PCOB

Thema Veiligheid – KBO-PCOB

Thema Koopkracht – KBO-PCOB

Thema Digitalisering – KBO-PCOB

Thema Zingeving – KBO-PCOB