Informatie KBO afd. Zeewolde.

Lief en Leed Ria Heinsbroek b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 06-46546003
Ledenadministratie Riet Tijssen-van der Horst riettijssen4@gmail.com 036-5228474
Veiligheidsadviseur Richard Steur  c.r.steur@gmail.com 036-5226683
Belastinghulp Jan Gordijn(coördinatie)  jgordijnl939@kpnmail.nl 036-5226282
55+ Raad Elly Ottevanger elly.ottevanger@planet.nl 036-5221989
Activiteitencommissie Janus Rennen arennen@solcon.nl 036-5236840
Activiteitencommissie Riet Tijssen-van der Horst riettijssen4@gmail.com 036-5228474
Redactie EB Redactie “Even Bijpraten”
Ida Hazelaar
redactie.ebzeewolde@hotmail.com 036-8486280
Advertentie contact EB Gerrit Thiele gerritenchristien@t-mobilethuis.nl 036-5221130

Adressen voor informatie voor u beschikbaar.

Digitale hulp en ondersteuning: elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur in de Meermin.

Voor vragen of opmerkingen: seniorwebzeewolde@gmail.com

Welzijn Zeewolde:     de Meermin                                                                             036 – 522 46 55

Ouderenadviseur       Jolanda Aarssen j.aarssen@zeewolde.nl                                   06 – 324 527 28

Gemeente Zeewolde. www.ondersteuningshuiszeewolde.nI                                         036 – 522 95 22

MEE:                               info@meeijsseloevers.nl                                                   088 – 633 06 33

Nienke Boekhout:     Mantelzorgmakelaar voor kennis over wet en regelgeving.        085 – 303 29 85

mail;   <info@wlzclientondersteuning.nl>

Financieel Spreekuur voor al uw vragen invullen van formulieren etc.:

iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Bibliotheek en

iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Meermin.

Zorg aanvragen         Welzijn Zeewolde:info@wlzclientondersteuning.nl

(alleen voor aanvragen zorg: mail wordt dagelijks doorgenomen!)

Het Vraaghuis            Inloop voor al uw vragen, info, advies, hulpverlening. Stevinweg  2

info@hetvraaghuis.nl of het vraaghuis: één punt in Zeewolde waar u terecht kunt met al uw vragen

 

Beheer Internet-site KBO Zeewolde; Ida Hazelaar websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com

Internet-site KBO Zeewolde: via https://kboflevoland.nl/afdelingen/zeewolde/

KBO Zeewolde : IBAN nr.NL33 RABO 0338 1508 70

NIEUWE LEDEN: opgeven bij Riet Tijssen:

036-5228474 of  riettijssen4@gmail.com 

Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk voor 1 december,

na 1 december loopt uw lidmaatschap nog 1 jaar door!!